Vastuullisuus

Casino Helsinki on osa Veikkaus Oy:n toimintaa. Veikkaus Oy:n tuotto käytetään arpajaislain mukaisesti liikuntakasvatuksen, kulttuurin, tieteen, taiteen sekä nuorisotyön edistämiseen, terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen sekä hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen.

Casino Helsinki toteuttaa omalta osaltaan Veikkauksen rahapelitoiminnan vastuullisuusohjelmaa sekä lainsäädännössä erikseen pelikasinotoiminnalle osoitettuja velvoitteita. 

Vastuullisen pelitoiminnan vaatimukset korostuvat kasinolla, sillä Casino Helsinki on ainoa paikka Suomessa, missä voi laillisesti harrastaa uhkapeliä. Uhkapelillä tarkoitetaan peliä, jossa pelin lopputulos perustuu osaksi tai kokonaan sattumaan ja jossa mahdollinen voitto tai tappio voi olla epäsuhdassa pelaajan varallisuuteen.

Kasinon toiminnan yleiset periaatteet pelaajia kohtaan:

 • Pelikasinotoiminta järjestetään turvallisesti ja rehellisesti
 • Asiakkaiden tietosuoja turvataan
 • Markkinointi kohdistuu vain aikuisiin
 • Lainvastaista toimintaa torjutaan tehokkaasti
 • Kasinolla ei kannusteta kohtuuttomaan riskinottoon
 • Ongelmapelaamisen riskejä pyritään minimoimaan
 • Asiakkaille tarjotaan laadukkaita peli- ja viihdepalveluita

European Casino Association ECA on myöntänyt Casino Helsingille vastuullisuussertifikaatin

ECA:aan kuuluu 29 Casinoa ympäri Eurooppaa. ECA vastuullisuussertifikaatti on kiitos Casino Helsingin arvokkaasta työstä pelihaittojen ehkäisemisessä, henkilökunnan koulutuksessa liittyen peliongelmiin, toiminnan laadusta sekä yhteistyöstä ja parhaiden käytäntöjen jakamisesta muiden kasinotoimijoiden kesken.

- ECA-sertifikaatti on tunnustus pitkäjänteisestä vastuullisuustyöstä Casino Helsingissä. Pelaajista välittäminen on meille itsestäänselvyys ja päivittäinen osa toimintaamme. Panostamme keskusteluihin asiakkaidemme kanssa ja tarjoamme heille laajasti vaihtoehtoja oman pelaamisen rajoittamiseen, Casino Helsingin General Manager Tiina Siltanen kertoo.

Pelaamisen hallinta ja ongelmapelaamisen ehkäisy

Pelaaminen on useimmille meistä mukavaa ajanvietettä, mutta joistakin pelaaminen saa yliotteen. Ihmisten varallisuus on erilainen ja siten myös heidän mahdollisuutensa käyttää rahaa pelaamiseen, joten peliongelmaa ei voi mitata rahassa, vaikka siihen lähes aina liittyykin taloudellisia ongelmia. 

Ongelmapelaaminen on liiallista rahapelien pelaamista, joka voi vaikuttaa kielteisesti henkilön koko elämään, kuten hänen terveyteensä, talouteensa ja ihmissuhteisiinsa.

Pelaamisen hallinta ja rajoittaminen on ensisijaisesti asiakkaan omassa harkinnassa, mutta kasinon henkilökunta neuvoo ja antaa tarvittaessa lisätietoja kaikissa pelaamiseen ja pelaamisen hallintaan liittyvissä kysymyksissä.

 • Kasino pitää esillä pelaamisen hallinnasta, ongelmapelaamisesta sekä peliongelmiin saatavasta avusta kertovaa suomen- ja englanninkielistä materiaalia. Tietoa on saatavissa myös henkilökunnalta, erityisesti vuoropäälliköiltä.
 • PELUURI on maksuton peliongelmissa auttava puhelin, jonka palveluista tiedotetaan kasinolla. Kasinolle pelikieltoa pyytävät asiakkaat voivat pyytää PELUURI:n yhteydenottoa. Tällä palvelulla on haluttu taata avun saanti peliongelmasta kärsivälle ilman, että hän joutuu jonottamaan varatuilla puhelinlinjoilla.
 • Pelaamiseen ei saa osallistua velaksi tai panttia vastaan. Luottokorttia ei hyväksytä maksuvälineeksi pelaamiseen liittyvissä ostoissa. Samoin kasinolla tapahtuvaa asiakkaiden välistä rahanlainaamista seurataan ja siihen puututaan aktiivisesti.

Pelaamisen estäminen ja rajoittaminen

Arpajaislain 15§ säätää kasinon velvollisuuksista ja oikeuksista erityisesti pelaamisen estämisessä ja rajoittamisessa.

 • Sisäänpääsy kasinolle edellyttää rekisteröintiä. Sisäänpääsyn alaikäraja on 18 vuotta ja arpajaislain mukaan sisäänpääsy tulee estää alkoholin tai muun päihdyttävän tai huumaavan aineen vaikutuksen alaisena olevalta henkilöltä.
 • Asiakas voi halutessaan itse pyytää joko käyntikieltoa tai käyntimäärien rajoittamista. Kielto tai rajoitus tehdään kirjallisena ja on arpajaislain mukaan pituudeltaan vähintään 3 kk ja enintään 12 kk.
 • Arpajaislain perusteella myös kasino voi kieltää asiakkaan pelaamisen tai rajoittaa sitä, kun pelaaminen on aiheuttanut tai tulee ilmeisesti aiheuttamaan hänelle taloudellisesta tai terveydellisestä syystä johtuvaa sosiaalista haittaa. Kielto tai rajoitus on arpajaislain mukaan pituudeltaan vähintään 3 kk ja enintään 12 kk. Tarvittaessa kielto tai rajoitus voidaan uusia välittömästi edellisen päätyttyä.
 • Mikäli asiakas käyntikiellon tai -rajoituksen jälkeen haluaa jatkaa kasinon asiakkaana, käy vuoropäällikkö asiakkaan kanssa paluukeskustelun. Keskustelun yhteydessä päätetään mahdollisista jatkotoimista pelaamisen hallitsemiseksi.
 • Asiakas voi halutessaan kieltää kaiken postin lähettämisen hänelle kasinolta. Pelikiellon tai rajoituksen aikana asiakas automaattisesti poistetaan postituslistalta.