Pelikasinon yleisohje

Rahapelitoiminnasta, kuten pelikasinotoiminnasta ja siihen liittyvistä oikeuksista, velvollisuuksista ja rajoituksista säädetään arpajaislaissa. Raha-automaattien ja kasinopelien säännöt annetaan sisäasiainministeriön asetuksella.

Tämän pelikasinon yleisohjeen tarkoituksena on tiedottaa asiakasta keskeisistä asiakkaan asemaan vaikuttavista arpajaislain säännöksistä. Niin tämän yleisohjeen kuin pelisääntöjen ja peliohjeidenkin tarkoituksena on edesauttaa ylläpitämään sääntöjen mukaista pelaamista, turvallisuutta, yleistä järjestystä ja pelirauhaa.
Pelikasinon yleisohje on nähtävissä kasinon vastaanotossa, rahapelien säännöt saa nähtäville pyydettäessä. Yksittäistä peliä koskevat peliohjeet löytyvät ko. pelipöydästä tai sen läheisyydestä. Pokerihuoneessa on pokerihuonetta koskevat omat sääntönsä. Sisäasiainministeriö ja sen alainen poliisihallitus vastaavat pelikasinotoiminnan valvonnasta.
Pelikasinosta löytynyttä käteistä rahaa samoin kuin lunastamatonta tikettiä käsitellään löytötavaralain 5 §:n tarkoittamana laitoslöytönä, ja se tulee arvosta riippumatta luovuttaa pelikasinon henkilökunnalle.

Asiakkuus

Pelikasinon asiakas tunnistetaan hänen saapuessaan pelikasinolle voimassaolevasta henkilöllisyystodistuksesta tai kasinokortista. Ensimmäisellä käyntikerralla asiakkaan tiedot rekisteröidään pelikasinon rekisteriin. Asiakastietojen yhteyteen liitetään kuvatallenne asiakkaasta. Pelikasinon asiakas sitoutuu rekisteröitymällä kasinon asiakkaaksi noudattamaan yleisiä pelitoiminnasta annettuja säädöksiä, kasinon pelien sääntöjä ja peliohjeita sekä pelikasinon yleisohjetta. Pelikasinon asiakastiloissa on tallentava kameravalvonta. Pelikasinon harjoittajalla on arpajaislain 51§ mukaan oikeus henkilörekisterin pitämiseen sekä velvollisuus rahanpesulain perusteella ylläpitää asiakkaantuntemistietorekisteriä. Näiden rekisterien tietosuojaseloste on saatavilla kasinon vastaanotossa. Turvallisuussyistä kasinolle tulevat puhelut tallennetaan.
Pelikasinolla on oikeus estää henkilöltä pääsy pelikasinoon tai rajoittaa hänen pelaamistaan arpajaislain 15 §:n mukaisesti. Kasinon sääntöjen, ohjeiden ja henkilökunnan antamien ohjeistusten noudattamatta jättäminen saattaa johtaa asiakkaan poistamiseen kasinon tiloista sekä asiakkuuden perumiseen.
Pelikasinolla on oikeus korjata sen puolelta tapahtuneeseen virheeseen perustuva rahaliikenteessä tapahtunut kirjoitus-, lasku- tai muu vastaava tekninen virhekirjaus, vaikka rahamäärä olisi jo luovutettu asiakkaalle. Asiakkaalla on velvollisuus pelikasinon pyynnöstä palauttaa perusteettoman edun palautuksena varat, jotka hän on saanut oikeudettomasti.
Pukeutumisen tulee olla siisti ja kasinoympäristöön soveltuva.

Pelaaminen

Pelipöytien ja automaattien istuimet ovat varattuja peleihin osallistujille.
Kiellettyä on
• käyttää pelatessa mitään teknistä apuvälinettä, kuten laskinta, tietokonetta tms.;
• tehdä korttipelipöydässä peliin liittyviä muistiinpanoja, poikkeuksena punto banco -peli, jossa voidaan pitää kir-jaa voittaneista käsistä (”punto”, ”banco” tai ”egalite”);
• valokuvata tai ottaa muitakaan kuva- tai äänitallenteita; tai
• käyttää pelipöydissä matkapuhelinta tai muita etäviestintävälineitä.
Asiakas itse vastaa omasta pelaamisestaan, omista panoksistaan, sijoituksistaan ja pelivarauksistaan sekä niihin käyttämistään varoista. Mahdollisessa raha-automaatin vikaantumistilanteessa tai raha-automaatin arvonnan keskeytyessä muusta odottamattomasta syystä asiakkaalle hyvitetään arvonnan keskeytymiseen mennessä kertyneet voitot ja pelivaraukset siltä osin kuin ne ovat kiistatta todettavissa. Pelipöydässä aiheutuneessa kiistatapauksessa pelipöydän valvoja ratkaisee tilanteen. Haasteellisten tapausten selvityksestä ja päätöksistä vastaa aina kasinon vuoropäällikkö.
Pelaajalla on oikeus hakea poliisihallitukselta ratkaisusuositusta pelikasinon ja pelaajan välistä voitonmaksua koskevaan erimielisyyteen.
Kasino tukee vastuullista pelaamista. Pelikasinon asiakkaan halutessa itse rajoittaa omaa pelaamistaan, hän voi kääntyä kasinon vuoropäällikön puoleen ja pyytää pelikasinotoiminnan harjoittajaa estämään hänen pääsynsä pelikasinoon tai rajoittamaan hänen käyntiensä määrää. Kielto tai rajoitus on voimassa vähintään kolme kuukautta ja enintään yhden vuoden.

Helsingissä, 20.3.2019
Tiina Siltanen
General Manager, Casino Helsinki